Select Page
Infographic

Infographic

Ett skolprojekt där vi fick i uppdrag att ta fram en infographic. Vi fick själva bestämma vad statistiken skulle handla om. Efter lite funderande kom jag fram till att det vore kul att summera svenskarnas  internet-användning för år 2016.